Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klienta firmy P.P.U.H GRACJA SYLWIA ZOCH, zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji,            o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku             z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.U.H GRACJA SYLWIA ZOCH z siedzibą ul. Skalskiego 2/223 42-500 Będzin NIP 625-225-28-33

Możesz się z nami skontaktować:

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 1. W związku z przystąpieniem do zawarcia umowy, zrobienia oferty, dokonania pomiaru możemy Cię poprosić o podanie następujących danych osobowych:

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY?

 1. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLONE. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

 1. Twoje dane możemy przekazać:

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

 1. Twoje dane możemy przechowywać przez okres trwania umowy (tj. do czasu rezygnacji przez Ciebie , wykluczenia  Cię z bycia klientem, zakończenia umowy,inne).

Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu umowy (np. z tytułu rabatu) do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

JAKIE MASZ PRAWA?

 1. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 1. Swoje prawa wymienione w punkcie 9 wyżej możesz zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 2. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, możesz wystąpić do nas przez przekazanie pisemnego oświadczenia:
 1. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 2. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania  – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania  ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 4. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 12 – 14 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:

lub

za wyjątkiem przypadków gdy:

 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

albo

 1. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku      (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 2. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

Dane teleadresowe

P.P.U.H. Gracja Sylwia Zoch

Aleja Zwycięstwa 5
42-520 Dąbrowa Górnicza
(Ząbkowice obok Biedronki)
email: oknagracja@op.pl

32 268 52 47
 506 433 580
 512 291 954

Pn - Pt: 9-17
   Sob: 9-13

NIP: 625-225-28-33
ING Bank Śląski: 52 1050 1272 1000 0090 6439 4928

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Chcesz zamówić wycenę lub pomiar?
Napisz do nas.

Nasze salony